Tjänster

Vi anpassar våra tjänster efter dina behov och önskemål. Våra tjänster utgår från dig, oavsett om du vill arbeta helt digitalt eller om du föredrar en mer traditionell lösning.

Löpande bokföring
Vi hjälper dig organisera bokföringen så att det blir en smidig del av företagets rutiner, samtidigt som den uppfyller alla lagar och regler som ständigt uppdateras.
Lönehantering/ Personalfrågor
Vi har erfarenhet av flertalet löneprogram och kan ta fram en lösning för att sköta er löneadministration på ett praktiskt och korrekt sätt. Vi kan även hjälpa till med olika HR-frågor såsom anställningsavtal, arbetsgivarintyg, med mera.
Bokslut och årsredovisning
När räkenskapsåret är slut är det dags att sammanfatta det gångna året med ett bokslut. Vi tillhandahåller kvalitetssäkrade bokslut för alla bolagsformer.
Bolagsbildning
Är du intresserad av att driva verksamhet men har ingen erfarenhet? Lugn, vi hjälper dig med allt från vilken bolagsform som är mest lämplig för dig till faktiska registreringar hos myndigheter.
Kund- och leverantörsreskontra
Vi stämmer löpande av dina konton och får då tidigt indikationer om någon kund släpar med betalning så att du kan påminna och få betalt i tid.
Vi ser också till att du betalar dina leverantörer så att du slipper onödiga räntor och förseningsavgifter.
Likvidation/Avyttring av bolag
Har det blivit dags att avsluta din verksamhet? Vi hjälper dig med bästa tillvägagångssätt och tar hänsyn till praktiska överväganden samt din skattesituation.
Inkomstdeklaration
Vi deklarerar företagets inkomster till berörda myndigheter. Vi kan även hjälpa dig som kund hos oss med din privata inkomstdeklaration, antingen i sin helhet eller med beräkning av bilagor, exempelvis K10-blanketten.
Lagstadgad revision
Revision är en kvalitetssäkring av ditt företag som skapar trygghet för dig och dina externa intressenter såsom kunder, leverantörer, kreditgivare, investerare och myndigheter.
Moms- och arbetsgivaredeklaration
Vi ser till att rutinen för att deklarera moms och arbetsgivaravgifter fungerar på ett smidigt sätt och att alla uppgifter blir inlämnade till Skatteverket vid rätt tidpunkt.
Rådgivning
Vi finns tillgängliga för rådgivning inom ett flertal områden för att ni ska kunna driva och utveckla ert företag på ett positivt sätt.
Skattekonsultation
Vi svarar på dina frågor kring skatter, både utifrån ditt företagsperspektiv samt privata överväganden gällande utdelningar mm.
Revisorsyttranden och intyg
Förutom revision kan vi också lämna lagstadgade yttranden och intyg samt övriga bestyrkanden. Exempelvis kräver Aktiebolagslagen intyg vid utdelning, emission eller fusion.