Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Informationen du lämnar lagras för att vi ska kunna ge dig rätt service. Vi behåller informationen så länge som den behövs för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande.

Vi säljer aldrig personlig data eller på annat sätt vidarebefordrar den till utomstående part om detta inte anses som nödvändigt för att kunna fullfölja vårt åtagande.